Afschaffen zorgverzekering of toch niet?

Posted on : april 1, 2015 | post in : Verzekeringen |Leave a reply |

Het Centraal Planbureau (CPB) maakte onlangs doorrekeningen om te zien of het afschaffen van de zorgverzekering aantrekkelijk is of niet. Het CPB deed dit in opdracht van tien politieke partijen die hun plannen indienden. Uit de doorrekeningen blijkt dat het afschaffen van de zorgverzekering, oftewel ook het afschaffen van zorgverzekeraars een erg duur verhaal zou zijn als het echt doorgevoerd zou worden. Dit zou de staat namelijk 5 miljard euro kosten plus 21 miljard euro voor het schadeloos stellen van zorgverzekeraars.

Politiek zoekt met spoed naar oplossing voor alsmaar groter wordende zorgkosten

De politiek is naarstig opzoek naar een oplossing om de steeds maar grotere zorgkosten in te perken. Op dit moment zijn ieder jaar slechts tientallen miljoenen te besparen op de het budget dat beschikbaar is voor zorg. Een van de mogelijkheden zou zijn om de maximale vergoeding voor geneesmiddelen opnieuw te berekenen. Opgestapt PvdA-Kamerlid Kuzu diende dit wetsvoorstel vorig jaar in, maar de huidige minister van Volksgezondheid Schippers wil dit liever niet. Zij wil dat zorgverzekeraars onderhandelen met de farmaceuten.

Dat onderhandelen levert nu al grote problemen op tussen huisartsen en zorgverzekeraars. Een paar weken geleden nog dreigden huisartsen met een gezamenlijk protest om geen contracten meer te willen tekenen met zorgverzekeraars als ze geen betere onderhandelingspositie zouden krijgen. Huisartsen zouden door zorgverzekeraars gedwongen worden zich te gedragen als marktkoopman tijdens de contractonderhandelingen. Huisartsen willen er zijn voor hun patiënten en willen zich geen zorgen maken over contractonderhandelingen. Er rust nu een enorme druk van zorgverzekeraars op de schouders van huisartsen.

Zorgstelsel in Nederland gaat niet lekker op dit moment

Duidelijk is dat het met het zorgstelsel in Nederland niet echt lekker gaat. Er is de afgelopen jaren al zoveel uit het basispakket gehaald, keuzevrijheid beperkt, het eigen risico is torenhoog en de onafhankelijkheid van huisartsen is in het geding gekomen. Er is een tweedeling in de zorg gekomen, iets waar velen al voor vreesden op het moment dat de Zorgverzekeringswet in 2006 werd ingevoerd. En wat is de volgende stap? Dat is het afschaffen van de vrije artsenkeuze. De eerste indiening van deze wet werd door de Eerste Kamer tegengehouden, maar minister Schippers wil de wet in een gewijzigde vorm alsnog aanbieden.

Zorgverzekering afschaffen en weer systeem zoals ziekenfonds is niet haalbaar

Het uitkopen van maatschappen met specialisten door de overheid is geen optie, dit zou de overheid miljarden kosten alvorens er bespaard kan worden. Het halveren van het eigen risico kost de staat 1,8 miljard euro per jaar en private zorgverzekeraars vervangen door staatsinstellingen kost 660 miljoen euro per jaar en daarbij is het maar te vraag of in de toekomst hierdoor geld bespaard kan worden. De zorgverzekering afschaffen en weer inruilen voor een systeem zoals de keuze voor ziekenfonds of particulier verzekerd zijn is niet haalbaar.

Gerelateerd artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *